• łść

  OBOZY SPORTOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KSR „DRAGON”

  Od 2004 r.  w okresie wakacji letnich Klub organizuje obozy sportowe dla dzieci i młodzieży ćwiczących w klubie. Obozy są organizowane zgodnie ze statutem Klubu zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Żywcu – wyłącznie dla członków Klubu.

  Nie jest to działalność gospodarcza Klubu, której Klub nie prowadzi.

  Wszystkie obozy są organizowane zgodnie z przepisami i zgłaszane do Kuratorium Oświaty oraz Sanepidu.  Każdorazowo występujemy do Kuratorium Oświaty o zgodę na organizację obozu.

   

  PŁATNOŚCI ZA OBÓZ

  1.       Każdorazowo jest ustalany koszt obozu z podziałem na: płatność uczestnika oraz koszty pokrywane przez Klub

  2.       Koszt obozu pokrywany przez uczestnika jest podzielony na pięć rat, płatnych co miesiąc począwszy od stycznia a skończywszy na maju

  3.       Nie wpłacenie kolejnej raty jest równoznaczne z rezygnacji z obozu

  4.       Wysokość odpłatności przez uczestników obozu jest ustalana każdorazowo w miesiącu styczniu (dotyczy każdego kolejnego roku)

  5.       Koszt obozu ustalany w styczniu to całość opłat jakie ma ponieść uczestnik

  §  transport  - wyjazd do miejsca wypoczynku i powrót

  §  nocleg w Ośrodku kolonijnym

  §  pełne wyżywienie

  §  treningi, wycieczki fakultatywne itp.

   

  REZYGNACJA Z OBOZU

  1.       Rezygnacja z winy uczestnika:

  Przepadają wpłacone zaliczki do kwoty maksymalnej 400,00 zł (reszta zostaje zwrócona)

  Nie wpłacenie kolejnej zaliczki w terminie bez porozumienia z klubem jest traktowane jako rezygnacja z winy uczestnika

  2.       Odwołanie wyjazdu z winy organizatora (Klubu):

  Zwrot wszelkich wpłaconych zaliczek

  3.       Odwołanie wyjazdu z przyczyn niezależnych od uczestnika i organizatora

  (kataklizmy, powodzie, pożary, epidemie itp.)

  a.       zmiana terminu wyjazdu na obóz

  b.       zwrot wpłaconych opłat za obóz (zgodnie z ustawą do 180 dni)

  c.       w razie decyzji o zwrocie wpłat będzie potrącona kwota 200,00 zł – są to koszty organizacji obozu

  Ostateczna decyzja o wyjeździe na obóz podejmowana jest przez Zarząd Klubu w miesiącu czerwcu, po uzyskaniu zgody Kuratorium Oświaty i Sanepidu.

  Bez zgody wyżej wymienionych urzędów nie ma możliwości wyjazdu na obóz

   

                                                                                                         W imieniu Zarządu

                                                                                                             Paweł Handzlik

  Żywiec, 2 styczeń 2014 r.                                                              Prezes Zarządu